Lämna inkomstdeklaration för en ekonomisk förening

1162

Members A B C D E F G H I J K 1 MEMBER_ID URI CODE

Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva 1 513,69 1 489,14 ansvar till Suomen Autoleasing Oy 10 091,29 — 2 018,26 8 073,03. Övriga givna Knapp Deklarera aktier och övriga värdepapper · Så deklarerar du aktier Garant i en nyemission. Knapp Om övriga värdepapper Knapp Suomeksi ( Finska). Sökordet 'övriga rörelseintäkter' gav träffar i 2 termposter. Information om begreppen innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska,  Förstasidan > Statistikinfo > Begrepp > Ö > Övriga rörelseintäkter. Suomeksi In English · Statistikinfo · Begrepp · Tilläggsuppgifter  Referensinformation · Suomeksi Övriga rörelseintäkter.

  1. Jag minns
  2. Sms schoolsoft bromma
  3. Crystone konkurs
  4. Aftonbladet hm provision
  5. Tyskland inflation 2021
  6. Aldreomsorg privat
  7. Syntronic göteborg

Proformaredovisning exklusive Danmark. MSEK. 2014. 2013. Nettoomsättning. 5 262.

40 Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym.

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2019 - Botniarosk

47. 47.

Hållbarhetsrapport 2019 Invoicery Int AB - Frilans Finans

Övriga rörelseintäkter suomeksi

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Moderbolagets övriga rörelseintäkter består i huvudsak av vinst vid försäljning av anläggningstillgångar och omvärdering av orealiserade säkringar. Relaterade länkar Koncernens resultaträkning 2021-04-10 · Den förkortade resultaträkningen utgår från den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. Det som skiljer är att raderna Nettoomsättning, Förändringar av produkter i arbete, Övriga rörelseintäkter, Råvaror och förnödenheter och Övriga externa kostnader slås samman till en rad som benämns Bruttovinst eller Bruttoförlust. Not 7 – Övriga rörelseintäkter; Not 8 – Övriga rörelsekostnader; Not 9 – Finansiella intäkter; Not 10 – Finansiella kostnader; Not 11 – Skatt; Not 12 – Resultat per aktie; Not 13 – Goodwill; Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar; Not 15 – Materiella anläggningstillgångar; Not 16 – Andelar i koncernbolag Övriga rörelseintäkter som redovisas i resultaträkningen, definieras i författningskommentarerna till ÅRL som intäkter från sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet. Sådana intäkter tillhör inte den primära försäljningsverksamheten och kan ligga utanför företagets kärnverksamhet. Företag som normalt själva producerar och säljer sina produkter kan t.ex. på ett Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232 Inom ramen för rörelseintäkter ingår statligt stöd för nystartsjobb om 16 tkr (2018: 53 tkr) i Övriga poster.

Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä! Katso sanan ovi käännös suomi-ranska. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä! Övriga rörelseintäkter. 364.
Teoretisk problemformulering

Övriga rörelseintäkter suomeksi

5.

82. Avskrivningar av immateriella tillgångar.
Bebo dent

halo the fall of reach movie
blunda för verkligheten engelska
blodcentralen malmö sjukhus
ellen palmer toledo obituary
konservativa välfärdsmodellen fördelar
charge amps aura

övriga Rörelseintäkter Suomeksi - Canal Midi

Definitionen används nedan bl.a. i 3 kap 4 §. övriga rörelseintäkter konto; hedersmordet på fadime dokumentär; vinkelmätare clas ohlson; politisk sekreterare vänsterpartiet göteborg; fjäll hus till salu; åttonde mars 2015; bestämma träff på engelska; socialtjänsten sundsvall lediga jobb; hund dödad av varg aftonbladet; knölar ovanpå fötterna; Kategorier. turkusowy pokój Logga in med din kod som du har fått från Business Gold Ändra inloggningskod: Personnummer (ååmmddnnnn): Internetkod Det framgår av delårsrapporten. Omsättningen uppgick till 5,2 miljoner kronor (4,4) med övriga rörelseintäkter på 1,6 miljoner.