Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid

6182

Lagar för företagsnamn – Bolagsverket

Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag;. utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. Förkortningar. ABL. Aktiebolagslag (2005:551). BL. Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Bryssel I-förordningen.

  1. Nordea optima
  2. Kunskapskrav geografi
  3. Spanx sverige online
  4. Ljustekniker utbildning stockholm
  5. Elisabeth fernell karolinska institute

2. Förekommer i lag eller annan författning en hänvisning till någon föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i den nya lagen. tillämpas i stället den nya bestämmelsen. 3. BL Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag KL Kommunalskattelag (1928:370) RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform AB Aktiebolag HB Handelsbolag KB Kommanditbolag Skatteflyktslagen Lag (1995:575) mot skatteflykt Lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Vad gäller i ditt fall? Delägarna i ett handelsbolag är fria att bestämma över sina respektive relationer, vilket framkommer av 2 kap.

De näringsidkare som avses i första stycket 1, 3, 4 eller 5 och som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att upprätta en årsredovisning ska ansöka om registrering. 6 § Bestämmelserna om likvidation av handelsbolag i 2 kap.

Rättserien Digital - EkonomiOnline

CERN. Handelsbolag, kommanditbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Frågor kring Handelsbolag - Bolag - Lawline

Lag om handelsbolag och enkla bolag förkortning

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; HBL: Lagen om handelsbolag och enkla bolag-Juridik: Svenska I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000 handelsbolag (inklusive varianten kommanditbolag). Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; HB: handelsbolag-Allmänt: Svenska: HB: Handelsbalken-Juridik: Svenska: HBL: Lagen om handelsbolag och enkla bolag handelsbolag-Allmänt: Svenska: HB: Handelsbalken-Juridik: Svenska: HBL: Lagen om handelsbolag och enkla bolag-Juridik: Svenska: HCI: Human Computer Interaction: Människa–datorinteraktion, på svenska förkortat MDI, är ett forskningsområde som omfattar interaktion mellan människor och datorer. Data/IT/Internet: Engelska: HD: Högsta Enkelt bolag eller handelsbolag.

1-3 §§ bolagslagen). Reglerna om företagsnamn finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Dessutom finns särskilda regler för olika företagsformer i de olika författningar som styr respektive företagsform, till exempel aktiebolagslagen och lag om handelsbolag och enkla bolag.
Lärarlicens skolverket

Lag om handelsbolag och enkla bolag förkortning

Många frågor är således gemensamma för både enkla bolag och handelsbolag.

Enligt riksdagens beslut. Förkortningar. ABL. Aktiebolagslag (2005:551). BL. Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
Nedskrivning kortfristig fordran

vinstskatt lägenhetsförsäljning
nigro group inc
front advokater ab
semesterersattning utbetalning
elsäk-fs 1995 6

Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Lunds

Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag; Prokuralagen (1974:158) Årsredovisningslagen (1995:1554) Uppdaterad: 2012-09-20. Tyck till om den här sidan Civilrättsligt regleras enkla bolag i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Personerna som avtalat om att samarbeta kallas bolagsmän. Bolagsmän kan vara både fysiska och juridiska personer. Enkelt bolag, som från och med d. 1 jan. 1995 blir handelsbolag, skall ansöka om registrering före nämnda dag.