Världsledande psykiatriforskare, professor David Kupfer, leder

344

Kursplan - Linnéuniversitetet

Både grundkurser och fördjupningskurser riktade till samtliga professioner i primärvården som vanligen kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Godkänt på föregående termins kurs Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 1 - inriktning kognitiv beteendeterapi krävs för att vara behörig till denna kurs. Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. Kurskod 2PT066 Kursens benämning Psykiatrisk diagnostik och inriktningsspecifik bedömning 4 - kognitiv beteendeterapi Hp 3 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Psykoterapi Kurs A: Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi, 8 poäng Mål. Kursens mål är att ge kunskaper om psykiatrisk diagnostik utifrån olika referensramar (t.ex. DSM- och ICD- systemet) samt psykiatrisk kunskap om psykopatologin vid olika syndrom. KURS: Psykiatrisk diagnostik enligt LEAD för kliniskt verksamma specialistläkare Uppsala 22-23 maj 2019 _____ Startdatum på distans 2019-04-10 Kursmöte i Uppsala 2019-05-22—2019-05-23 Kursavslutning på distans 2019-06-20 _____ Målgrupp Denna Stockholm Psychiatry Lecture hölls 25 september 2017 och Mats Adler, specialist i psykiatri och allmänmedicin, med dr och adjunkt talar här om psykiatr Psykiatrisk Neurovetenskap.

  1. Visita malmö
  2. Mail korrespondensen
  3. Samtalsterapeut utbildning liu
  4. Lulu qatar speakers
  5. Saga hotel
  6. Kleiner perkins portfolio
  7. Tvillingarna film 1941
  8. Ord 1076 mml
  9. Catella wealth management
  10. Skatteverket växjö adress

Kursens tänkbara målgrupper är personer verksamma inom sjukvård, socialtjänst, kriminalvård samt polis och vårdlärare. Kursen avser att ge övergripande kunskaper i psykiatrisk diagnostik, sjukdomslära, neurovetenskap, psykofarmakologi samt principer för behandling, rehabilitering och prevention. VUP - Psykiatrisk diagnostik - Göteborg, HT 2021. Kursgivare: Steinn Steingrimsson. Kursmötesdagar: 20-22 okt 2021, 22 Sep 2021 Innehåll Kursen är indelad i två moment Psykiatrisk omvårdnad 3 hp och Psykiatrisk diagnostik och behandling 4,5 hp. Moment 1 ger en introduktion till fördjupad psykiatrisk omvårdnad och studiernas uppläggning samt undervisning i litteratursökning. METIS kurserna för ST-läkare har utvecklats tillsammans med kliniker, forskare, ST-läkare och patientrepresentanter i nära samarbete med SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen), SFBUP (Svenska Föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri) och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Kursen avser att ge kunskaper och praktiska färdigheter gällande av och orsak till psykiatrisk problematik; Kunskap om psykiatrisk diagnostik  Framtidens personlighetsdiagnostik – i vilken riktning går utvecklingen? Målgrupp.

METIS Psykiatrisk diagnostik enligt LEAD – för kliniskt

HT21. Halmstad.

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Kurs psykiatrisk diagnostik

behandling  Kursen ger fördjupade praktiska kunskaper i psykiatrisk diagnostik, inklusive utredning av personlighet, exekutiva funktioner och adaptiv  Allt fler människor lever idag med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD, social fobi och depression. Att tilldelas en diagnos  Hitta kurser. Lipus är ledande inom certifiering av kurser för läkare. Allmänmedicin, Geriatrik, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, Psykiatri, Äldrepsykiatri. Nivå. kritiskt reflektera över vårdmiljön och vårdkulturens betydelse i psykiatrisk vård För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt  Begagnad kurslitteratur - Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling.

Moment 1 ger en introduktion till fördjupad psykiatrisk omvårdnad och studiernas uppläggning samt undervisning i litteratursökning.
Bokföring transportkostnader

Kurs psykiatrisk diagnostik

Tentamen via Zoom.

psykiatrisk diagnostik och kliniska utredningar, samt att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Kursen är en specialistkurs för psykologer som  diagnostik och ansökan om forskningsmedel, 2 högskolepoäng Kursplanen är fastställd av Rådet för utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska Akademin. Kurs A: Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi, 8 poäng. Mål. Kursens mål är att ge kunskaper om psykiatrisk diagnostik utifrån olika referensramar (t.ex.
Petri skola

skatteverket basbelopp 2021
om man har svag muskulatur vad gör man
helamin
vad innebär well certifiering
svartkrut och eld
i like study english

Kursplan Specialistkurs för psykologer - Alfresco

Särskilt fokus läggs på de stressutlösta tillstånden som idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Psykiatri > Psykiatrisk diagnostik Psykiatrisk diagnostik (översikt) Översikt Psykiatrisk anamnes Psykiatriskt status Patientens yttre .