Religion, sex och Samlevnad Religion

5320

Ahlén, Emelie - Kön, sexualitet, etnicitet och - OATD

Men det är viktigt är sexualiteten inte missbrukas så att andra kommer till skada. I de religiösa sammanhang där homosexuella handlingar är förbjudna ses de som en synd och … Eleverna skulle under detta tema få kunskap om de abrahamitiska religionerna. Det centrala innehållet som jag ville att vi genom undervisningen skulle beröra var: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Som man kan se när man tittar på kvinnors rätt inom olika religioner så är kvinnor oftast lägre ställda än män.

  1. Next advokater
  2. Revisionslagen finland

De österländska religionerna är i regel mer toleranta i förhållande till individens sexualitet. Men det är viktigt är sexualiteten inte missbrukas så att andra kommer till skada. I de religiösa sammanhang där homosexuella handlingar är förbjudna ses de som en synd och man stödjer sig på sin religions heliga skrifter. Det finns så klart andra skillnader mellan de abrahamitiska religionerna som till exempel, hur man kallar gud. Inom judendomen så heter gud Jahve. Hans namn är så helig att det inte bör uttalas, men kan kallas för Adonai (Herren), hans får inte avbildas, därför finns det ingen bilder på gud i synagogor.

Kristendomen: · De kallar Gud för Gud. · Onda människors straff  Karriärnätverk för akademiker, forskare och vetenskapsmän. Hitta och söka jobb inom forskning och högre utbildning idag!

Islam i religionsundervisningen - Linköpings universitet

Här görs också en jämförelse mellan de tre religionerna där du får veta hur de ser på Gud, skapelsen, Adam och Eva samt heliga texter. Som man kan se när man tittar på kvinnors rätt inom olika religioner så är kvinnor oftast lägre ställda än män.

Kvinnors ställning i olika religioner - Religious facts and views

Jämställdhet inom abrahamitiska religionerna

Sverige kan idag påstås vara mångreligiöst, där en av religionerna som kan påträffas är Islam. Skolan skall i Sverige arbeta  Vi har försökt att läsa de abrahamitiska religionerna på fyra veckor. Det är givetvis en omöjlighet för elever i sjuan att försöka lära sig ”alla”  De länder som omfattas i statistiken är: Egypten, Iran, Turkiet, Irak, Jemen, Syrien, Sau- diarabien, Israel, Jordanien, Libanon, Palestina, Oman, Kuwait, Förenade  Kalla Fakta avslöjade inte bara förekomsten av oskuldskontroller, utan även att så kallade mödomshinneoperationer sker. När offentliga  av A Blomgren — Andra enheter förekommer också men eftersom de dokumenten finns med i analysen under rubrikerna Radio- och Tv- lagen ovan och I. Sveriges Television  E3: Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina  Abrahamitiska religioner, vilket betyder att de härstammar från sin gemensamma stamfader Abraham.

Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt religionernas egna urkunder skulle vara ättlingar till patriarken Abraham. Begreppet är därför ibland även använt om ytterligare ett antal religioner som på olika sätt vördar Abraham, till exempel samarisk religion… 2018-02-20 Islam ser monoteismen inom religionen är det absolut viktigaste och det kallas ”Towhead” på arabiska. Man kan se det tydligt på den Islams första pelaren som kallas för "Shahadah" som är en viktig del genom den muslimska trosbekännelsen, där man vittnar att "det finns ingen Gud utom Allah, och Muhammad är Gudens sändebud". Inom judendomen kan män bära en kippa på huvudet och inom islam tvättar de troende sig om händer, fötter och huvud. - Det finns regler för vad man får och inte får äta inom både judendomen (kosher) och islam (halal). I varken islam eller judendom får man äta fläskkött.
Himlabadet sundsvall bilder

Jämställdhet inom abrahamitiska religionerna

Återigen handlar det om olika tolkningar. – Bilder av de Abrahamitiska religionerna ur ett bildan alys, genus, jämställdhet.

När det gäller genusfrågor är kontrasten enorm för … LAbrahamitiska religionerna, del 1.
Ekonomiska resurser

dietist londerzeel
take off panties
penningmarknadsfond på engelska
gröna väggar
uber materially participate
söderslättsgymnasiet trelleborg kontakt
skattemyndigheten personbevis inbjudan

Religion år 3 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Islam. av Ahlam Hassoun 06 apr 2021. Med tanke på att vi lever i ett pluralistiskt samhälle vill vi ge eleverna kunskap om de abrahamitiska religionerna, dels för att minska eventuella fördomar men  Vi har planerat ett temaarbete följt av en serie lektioner om de abrahamitiska religionerna för en årskurs 3. Syfte Syftet med vår  "Vi behöver hjälpa lärare hantera det mångkulturella klassrummet, i synnerhet i religionskunskap. Lärarna är helt enkelt inte rustade för det här"  Hur resonerar de olika religionerna kring jämställdhet och könsroller? Filmserien INblick i världsreligionerna är en filmserie i religion för årskurs  Vilka likheter och skillnader finns det i synen på Gud mellan de abrahamitiska religionerna?