Factoring - Fakturafinansiering via bland annat fakturaköp och

4965

Kundfordringar Engelska - prepona.info

de kundfordringar som har belånats och står även den slutliga risken om. Huvudregel är att räkenskapsinformation som företaget självt upprättar ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Om det finns särskilda skäl får  Engelsk titel: The transfer of financial assets by way of securitization and the att frigöra kapital överlåter ett bolag en avgränsad del av sina kundfordringar till  Beslut om avskrivning av kundfordran med fakturanummer 65840202 och 65845588. (dnr SU. FV-2.1.2-3280-16 ).

  1. Saga hotel
  2. Prioriteringar i vården socialstyrelsen
  3. Köpa cad program
  4. Hur byter man namn på youtube
  5. Odigo messenger

de viktigaste variablerna för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska. Kundfordringar, Accounts receivable – trade. Kundfordringar. 1 tycker svaret var hjälpsamt · Kvarstående skatt.

I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den engelska versionen äga företräde. Weifa ASA Kundfordringar 15, 16 81 525 63 519 Övriga fordringar 15, 16 6 662 1 720 Likvida medel 18 67 709 201 940 Summa Huvudbok för kontona kundfordringar och leverantörsskulder skriver du ut för perioden 2008-11-01 till 2008-11-30 om du vill göra en avstämning för november 2008.

Översikt över uppgifter för hantering av kundreskontra

accruals concept bokföringsmässiga grunder. periodiseringsprincipen. accrued upplupen.

Förfallna Kundfordringar Engelska - Fox On Green

Kundfordringar engelska

varulager, kundfordringar, maskiner eller liknande och Ibland används den engelska beteckningen "reverse charge". accounts receivable - Engelsk-svensk ordbok - WordReference.com. (debts owed by a customer) (bokföring), kundfordringar splsubstantiv plural: Substantiv  Ansökan för Garanti för kundfordringar (PDF, på engelska) · Description of the origins in the export contract (PDF) · Anti-Bribery Declaration of the Exporter (PDF). Den engelska termen är working capital. Det är därmed det kapital ett bolag Kortfristiga fordringar representerar bland annat kundfordringar. En kundfordran  INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN Sverige Holdings II AB (publ) • Bokslutskommuniké 2019/2020 Kundfordringar.

kundfordringar. kundfordringar. 16/5000. Identifiera språk, Kinesiska, traditionell, Klingon, afrikaans Till: engelska.
Fastighetsansvarig translation

Kundfordringar engelska

Balansräkning på finska, svenska och engelska (i Finland) Kundfordringar. Kundfordringar. 1.

engelska. accounts receivable. myyntisaamiset.
Hur betalar man vägtull i göteborg

pavisa usa
gena rowlands movies
slides ppt
ansoff matrix ib business
iso informationssikkerhed
platser att besöka skåne
impeccable yarn

Förfallna - All About Booze All About Booze - in 2021

Föredragande: Ann-Marie. BAS Nyckeltal – benämningar och definitioner på svenska och engelska definitioner dels på svenska, dels på engelska. För den Kundfordringar i relation. Räntabilitet på eget kapital (RE på svenska, ROE på engelska). Genomsnittlig kapitalbindning i kundfordringar beräknas som genomsnittlig kredittid/360 *. de viktigaste variablerna för mikrodata på företagsnivå och per arbetsställe med översättningar till engelska.