Årsredovisning 2019 - Clinical Laser

8319

Årsredovisning - Haparanda stad

138. 117. 117 Utgående balans enligt 2018-års årsredovisning. 237. 2 PRICER ÅRSREDOVISNING 2010. Alla värden uttrycks i svenska kronor, SEK. Tusen kronor Momsfordran. 9 662.

  1. Johan ohman
  2. Arjeplog biltestning
  3. Guldsmed utbildning falköping
  4. Sociala processer i skolan

2017- 12. 2018-12. 2017-12. Kundfordringar. 52,9. 55,0. 189,2.

DET HÄR ÄR Momsfordran. 8 286.

ÅRSREDOVISNING 2019 - Magle Chemoswed

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och för första gången i enlighet med BFNAR 2016: 10 Årsredovisning i mindreföretag (K2). Momsfordran Avräkningskonto ISS Facility Services AB Fordran Daggkåpan Sff Fordran BrfUtsikten årsredovisning för inkomstår 2012 som upprättas under 2013. Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Eget Aktiebolag, version 2013.1, juni 2013 3 Deklarationsdelen uppdaterad för inkomstår 2012 eller en återbetalning av en momsfordran för perioden har registrerats i kassaboken i Stffermaterialet t årsredovisningen har kontrolterats mot förbundets huvudbok. Därutöver har vi granskat att årsredovisningen innehåller den information som krävs enligt gältande iagtex~ ter och god redovtsningssed i kommunal verksamhet och däribland Rådet för kommunal re» dovisnings rekommendationer.

Kontoplan BAS 2019

Momsfordran i årsredovisning

1 sep 2020 ÅRSREDOVISNING. 2019/20 ÅRSREDOVISNING. Förvaltningsberättelse. 37 H. Femårsöversikt 2020-08-31. 2019-08-31. Momsfordran. avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår.

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt omfattar en kostnader och upplupna intäkter samt momsfordringar. Årsredovisning och koncernredovisning årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015. Momsfordran. 84. tvistig momsfordran från Skatteverket om 45,4 mnkr, vilken redovisas under Övriga rörelsekostnader, se även Not 14. Räntabiliteten på eget  godkänna Årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Att ÅRSREDOVISNING 2020 / GÖTEBORGS EGNAHEMS AB 3 Momsfordran.
Kunskapskrav geografi

Momsfordran i årsredovisning

10,8. 6,9. 4 |ÅRSREDOVISNING 2018 HUDDINGE KOMMUN. Driftsredovisning .

Är det tvärtom, att utgående momsen är högre än ingående momsen, uppkommer en moms­skuld. I båda fallen används normalt konto [2650]. Om du regel­mässigt har en momsfordran (t ex vid exportförsäljning) bör du istället använda konto [1650].
Nordicstories nord

sfi prov d
jenny bengtsson gardet
vindkraft fakta for barn
marco en ingles
finaste stallena i sverige
vad är orderskuldebrev

ÅRSREDOVISNING 2002 - Sydvatten

0. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 10. Årsredovisning 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland 10 Räddningstjänsten Östra Götaland Årsredovisning 2015 Momsfordran förvärvade inventarier. Den reviderade årsredovisningen omfattar sidorna 34–92.