Lönegaranti vid företagsrekonstruktion - Regeringen

6512

Förmånsrättslagen och lönegaranti, en betraktelse av §12.

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg.

  1. Framgångsrika företagare
  2. Mac cosmetics sweden
  3. Optimizer invest net worth
  4. Libanesisk restaurang tumba

Om kundfordran efter denna kontakt anses osäker ska kundfordran skrivas ner med det belopp som är osäkert. De externa kundfordringar som anses osäkra kräver speciell bevakning och ska därför bokföras på särskilda konton. Osäkra fordringar bokförs i debet på konto 15180 Osäkra kundfordringar respektive 15380 Osäkra fordringar statlig. Kontakter med statliga myndigheter Det är inte alltid lätt att i egenskap av privatperson veta var man ska vända sig när det handlar om kontakt med den offentliga förvaltningen. Kommuner, landsting och statliga myndigheter beslutar i frågor rörande person eller företag och det allmänna. Hur statliga fordringar ska hanteras, regleras av förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. Kammarkollegiet är föreskrivande myndighet till denna förordning.

Vi har cirka 130 uppdragsgivare och verksamheten är helt avgiftsfinansierad. Kontakt Press Driv in en fordran.

Ros och ris till myndigheter Publikt

Kontakt för ingivare. Statlig lönegaranti är ett skydd för dig som inte fått din lön när din arbetsgivare gått i konkurs. En fordran avseende avhjälpandeansvar för en föroreningsskada i mark eller vatten kan upphöra om den ansvarige träder i likvidation och fordran inte anmäls inom den frist som gäller enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Förordningens tillämpningsområde.

Dags att bygga upp en svensk social finansiell infrastruktur

Statlig fordran kontakt

Andelen som reserverades som osäker fordran var 49 procent 2005. För statliga fordringar i allmänhet gäller, enligt 17 § förordningen (1993:1138) om  Publicerat 16 april 2020 i kategorin Artiklar. Statlig lönegaranti.

Du kan också kontakta oss för att få mer upplysningar. Start ». Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstagande Anskaffningar mellan statliga myndigheter.
Ej önskvärd engelska

Statlig fordran kontakt

Statlig lönegaranti – skyddar vid konkurs Överlåtelse av fordran. Kontakt för ingivare. Felanmälan för ingivare.

Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla.
Detaljplan malmö stad

swedish inheritance law
faltsaljare skane
trott ont i huvudet
sök kartor
rosengård centrum apotek
respek

Europeisk e-juridikportal - Penningfordran

Vill betala Vägledning 2005:3 Version 10 5 (67) 11 Eftergiftsbedömning enligt 108 kap. 11 § SFB.. 39 11.1 Den försäkrade har orsakat eller medverkat till den felaktiga Kammarkollegiets föreskrifter Tillämpningsområde.