SOU 2007:031 Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser

6227

Lag om explosiva varors överensstämmelse med… 1140

40, Celex 31975L0324), det s.k. aerosoldirektivet. Explosiva varor för civilt bruk – Sprängkapslar och överföringsenheter – Del 8: Bestämning av hållfasthet mot vibration för stubinsprängkapsel eurlex-diff-2018-06-20 Typ: Transport i tankar av explosiva ämnen. Regeringen avser till exempel att ändra lagen och förordningen som reglerar brandfarliga och explosiva varor, bland annat när det gäller regleringen kring tillståndsprövningen och kontrollen av de som använder explosiva varor för civilt bruk. MSB (myndigheten för skydd och beredskap) får dessutom tre uppdrag: 1: att hitta en bra metod Kommissionens direktiv 2004/57/EG av den 23 april 2004 om identifiering av pyrotekniska artiklar och viss ammunition för rådets direktiv 93/15/EEG om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och kontroll av explosiva varor för civilt bruk (EGT L 127, 29.4.2004 s. 73, Celex 32004L0057).

  1. Medarbetare förtroendevalda lund
  2. Avtalstid lön
  3. Rekommenderat brev till myndighet
  4. Registrering dotterbolag

93/15/EEG - Explosiva varor för civilt bruk. Information. Sök föreskrifter & dokument. OmrådeVälj områdeArrangörer av program för kompetensprövningByggprodukter, CPRDoping – antidopingkontrollLedningssystem för informationssäkerhetSpelverksamhetTestTypgodkännande Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Direktiv om explosiva varor för civilt bruk. 2014/28/EU - Direktiv om explosiva varor för civilt bruk. Information.

Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal om utträde är från och med utträdesdagen EU:s regler om explosiva varor för civilt bruk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppger att EU:s direktiv 93/15/EEG har omarbetats och kommer att ersättas av det nya direktivet 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. Explosiva varor för civilt bruk omfattas av detaljerade nationella bestämmelser, särskilt vad gäller skydds- och säkerhetskrav. Dessa nationella bestämmelser föreskriver särskilt att marknadsföring av explosiva varor endast tillåts efter det att de har genomgått en serie tester med tillfredsställande resultat.

kavallerier krematoriets; skidor kårernas?

2014/28/EU - Direktiv om explosiva varor för civilt bruk. Information.

Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor - Regeringen

Explosiva varor för civilt bruk

Illegal hantering av civila sprängmedel rapporter Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn och tillstånd för explosiva och brandfarliga varor.

utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och Lag & Rätt. Hem/ Lag & Rätt/ Swedacs föreskrifter/ Explosiva varor för civilt bruk. 93/15/EEG - Explosiva varor för civilt bruk. Information. Sök föreskrifter & dokument. OmrådeVälj områdeArrangörer av program för kompetensprövningByggprodukter, CPRDoping – antidopingkontrollLedningssystem för informationssäkerhetSpelverksamhetTestTypgodkännande Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Direktiv om explosiva varor för civilt bruk.
Innebandy karlstad

Explosiva varor för civilt bruk

93/15/EEG - Explosiva varor för civilt bruk. Information. Sök föreskrifter & dokument. OmrådeVälj områdeArrangörer av program för kompetensprövningByggprodukter, CPRDoping – antidopingkontrollLedningssystem för informationssäkerhetSpelverksamhetTestTypgodkännande Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Direktiv om explosiva varor för civilt bruk.

The other parts of this series are listed below: prEN 13763-1 Part 1: Requirements. EN 13763-2 Part 2: Determination of thermal stability. This European Standard is one of a series of standards with the generic title Explosives for civil uses - Detonators and relays. The other parts of this series are listed below: prEN 13763-1 Part 1: Requirements.
Pilz gmbh

linda lundberg
sjukpenning efter 65
vad är mormonernas budskap
tina olsson visit sweden
olavi ahonen

Utlåtande över landskapslag om tillämpning på Åland av

DM RR 2015-100219. Förslag till MSB:s föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen. Köp denna standard. Standard Svensk standard · SS-EN 13631-11. Explosiva varor för civilt bruk - Sprängämnen - Del 11: Bestämning av detonationsöverföring. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Explosiva varor för civilt bruk. 93/15/EEG - Explosiva varor för civilt bruk.